Belediye, AVM ve Oteller ‘Sıfır Atık Sistemi’ ne geçiyor! 

Çevre, Kültür ve Sanat

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ‘Sıfır Atık Sistemi’ Yönetmelik Taslağına göre; Kamu Kurum ve Kuruluşları, İş Yerleri ve Eğitim Kurumları 2019’da zorunlu olarak ‘Sıfır Atık’a geçecek.

Sıfır Atık Sistemi

 ‘Sıfır Atık Sistemi’ Yönetmelik Taslağı görüşe sunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Sıfır Atık Sistemi’ Yasa Taslağının hayata geçmesi halinde;

 • Belediyeler
 • Alışveriş Merkezleri
 • Terminaller (havalimanı, liman, marina, otogar, tren garı),
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB),
 • Bin ve üzerinde çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları,
 • 100’den fazla öğrencisi bulunan eğitim kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar),
 • 100 üzeri çalışanı olan iş yerleri, sanayi kuruluşları, 4 ve 5 yıldızlı oteller
 • 50 ve üzeri yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşları

için 2019 yılında Sıfır Atık Belgesi almak suretiyle Sıfır Atık Sistemi‘ne geçme zorunluluğu getiriliyor.

Sıfır Atık Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek olup, uygulamaya ilişkin yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

Yönetmelik taslağında Sıfır Atık Yönetim Sistemi‘nin kurulması ve Sıfır Atık Belgesi verilmesine ilişkin;

 • atık oluşumunun önlenmesi,
 • önlemenin mümkün olmaması durumunda atığın en aza indirilmesi,
 • yeniden kullanıma öncelik verilmesi,
 • kaynakların verimli kullanılması,
 • atığın kaynağında ayrı toplanması,
 • etkin toplama sisteminin kurulması ve
 • atıkların geri dönüşümü/geri kazanımının sağlanması

için gerekli usul ve esaslar düzenleniyor.

Taslakta,

 • Sıfır Atık Yönetim Sistemi‘ne ilişkin planlanan genel ilkeler, görev, yetki ve yükümlülükler ile
 • Sıfır Atık Belgesi verilmesine ilişkin esas ve kriterlerin belirlenmesi, başvuruların alınması ve değerlendirilmesine yönelik esaslar yer alıyor.

Kimler, ne zaman geçecek?

Kurum ve kuruluşların Sıfır Atık Sistemi’ne geçişine ilişkin planlanan takvime göre;

 • 2019 yılında; yukarıda saydığımız kurum ve kuruluşlar Sıfır Atık Sistemi’ne geçecek ve Sıfır Atık Belgesi almak zorunda kalacaklar.
 • 2020’den itibaren sisteme dahil olacak ve belge alacak kurum ve kuruşlar;
  • 500 ile 1000 arası çalışanı bulunan kamu kurum ve kuruluşları,
  • 100 ve daha az öğrencisi olan eğitim kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar)
  • 100 ve daha az çalışanı olan iş yerleri, sanayi kuruluşları, hızlı yemek (fast food) işletmeleri, turizm işletme belgesine sahip yerler (restoranlar dahil),
 • 2021’den itibaren 500’den az çalışanı olan kurum ve kuruşlar sisteme dahil olacak ve belge alacaklar.

Belirtilen tarih öncesinde belge almak isteyenler ile bunların dışındaki yerler ise talep etmeleri halinde Sıfır Atık Belge müracaatında bulunabilecek.

‘Sıfır Atık Sistemi’ için Belediyelere büyük sorumluluk düşüyor

Atıkların toplanması veya toplattırılmasından, bu doğrultuda toplama altyapısının oluşturulmasından; Sıfır Atık Yönetim Sistemi‘ni uygulayan büyükşehir ilçe belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri sorumlu olacak. Bu nedenle sözkonusu yerel yönetimler, taslakta belirtilen ön şartları yerine getirmek zorunda kalacak.

Belediyeler, her 250 bin nüfusa bir adet olacak şekilde, Bakanlığın belirlemiş olduğu esaslara uygun olarak, birinci sınıf Atık Getirme Merkezi kurmak mecburiyetinde.

En az ikili toplama sistemi kapsamında atıkların ayrı biriktirilmesi için oluşan atık miktarını karşılayacak kapasiteye sahip olacak şekilde;

 • 400 bin ve üzeri nüfusa sahip belediyelerde her 100 konut veya her 400 metrede,
 • 100 bin-400 bin arası nüfusa sahip belediyelerde her 150 konut veya her 500 metrede,
 • 100 bin ve altında nüfusa sahip belediyelerde ise her 200 konuta veya her 600 metrede en az birer set halinde Biriktirme Ekipmanı yerleştirilecek.
 • Ayrıca her 10 mahalleye 1 adet Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirilmesi de ön şartlar arasında yer alıyor.
 • 6360 sayılı Kanun ile köyden mahalle olan yerler için; her 20 mahalleye 1 mobil atık getirme merkezi yerleştirilmesi şeklinde olacak.
 • Belediyelerce sokaklara, caddelere de ihtiyaca göre atık cam kumbaraları yerleştirilecek.
 • Konutlardan atıkların toplanması veya toplattırılması, bunun için gerekli poşet veya ekipmanı da temin edecek.
 • Belediyeler ayrıca atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer atıkların atık üreticisi tarafından, toplama noktalarına, Atık Getirme Merkezlerine veya çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeleri yapacak.

Geri kazanılabilir tüm atıkların toplanması amacıyla bu atıklara yönelik toplama günleri belirleyerek, toplama programı hakkında halkın bilgilendirilmesi ve bu program çerçevesinde atıkların toplanması veya toplatılmasını da sağlayacak olan belediyelerin, sınırları genelinde uygulanan Sıfır Atık Yönetim Sistemi‘ne ilişkin verileri de kayıt altına alma sorumluluğu olacak.

Öte yandan biyobozunur atıkların ayrı toplanarak geri kazanımı konusunda gerekli çalışmalar ve Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin uygulanması konusunda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları da belediyelerce yapılacak.

Puanlama kriterleri ve Sıfır Atık Belgesi seviyeleri olacak

Taslağa göre puanlama kriterleri ve Sıfır Atık Belgesi seviyeleri de “gümüş”, “altın” ve “platin” olarak belirlenecek. Belediyelerin puan tablosu, Sıfır Atık Yönetim Sistemi‘ne geçilmeden önceki yılın verisi esas alınarak hesaplanacak.

Buna göre, düzenli depolamaya veya yakmaya giden atık miktarındaki azalma oranı;

 • yüzde 0-20 arasındaysa belge seviyesi,”Gümüş”,
 • yüzde 21-50 arasındaysa “Altın”,
 • yüzde 51-90 arasında ise “Platin” olacak.

Konutlara belge zorunluluğu yok

Konutlar belediyenin Sıfır Atık Yönetim Sistemi içerisinde değerlendirileceği için, ayrıca Sıfır Atık Belgesi düzenlenemeyecek.

Kağıt-karton, cam, metal, plastik ve kompozit türü geri kazanılabilir atıklar ile diğer atıklar farklı poşet veya ekipmanda biriktirilecek ve ayrı olarak toplanacak.

Sistem kapsamında;

 • geri kazanılabilir atıklar için “mavi”,
 • kompostlanabilir atıklar için “kahverengi”,
 • cam atıkları için “yeşil” ve
 • diğer atıklar için “gri” renk

ekipman veya işaretleme kullanılacak.

Sıfır Atık Belgesi’ne sahip yerler 2 yılda bir il müdürlükleri tarafından denetlenecek.

Ayrıca kamu kurum/kuruluşları ve ilgili sektörel temsilcilerden oluşacak “Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu” oluşturulacak. Kurul, yılda en az bir kere Bakanlığın belirleyeceği gündemle Bakanlık temsilcisinin başkanlığında toplanacak ve yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek suretiyle tavsiye kararları alacak.

Sıfı Atık Sistemi Projesi büyük kazanım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Sistemi Projesi’nin hayata geçmesiyle önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

Bakan Kurum, Sıfır Atık Yönetmeliği ile yayımlanacak projeyi bütün ülkeye yaymayı hedeflediklerini belirtti. Kurum; “Bu noktada en önemli konu, yerel yönetimlerin projeyi sahiplenmeleridir. Artık belediyelerimizin sadece evsel atıkları toplaması ve düzenli depolaması yetmez. Belediyelerimizin kağıt-karton, plastik, metal cam gibi geri kazanılabilir atıklar için ayrı bir toplama sistemi kurmaları gerekmektedir. Bu uygulamayı hayata geçirmeleri için belediyelere 2019 yılı sonuna kadar süre verdik. Konunun takipçisi olacağız.” dedi.

Kaynak: AA https://www.trthaber.com/haber/turkiye/belediye-avm-ve-otellere-sifir-atika-gecme-zorunlulugu-393515.html

Leave a Reply