İmar Barışı Uygulaması İçin Son 30 Gün!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan İmar Barışı uygulaması için başvuru tarihinin bitimine 30 gün kaldı.

İmar Barışı uygulaması

İmar Barışı Uygulaması için son tarih nedir?

İmar Barışı uygulaması; vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu kaçak yapılara yasallık kazandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir düzenlemedir. 8 Haziran 2018 tarihinde başlayan düzenleme kapsamında şu ana kadar İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuran kişi sayısı 5 milyonu buldu.

Son 1 ayına girilen düzenlemeden yararlanma sürecinde, vatandaşlar, uzmanlar tarafından başvurularda yaşanan olası yoğunluğa karşı uyarıldı. Son günlerde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle, vatandaşların mağdur olmaması adına başvuru için son günlere kadar beklememesinde fayda var. 8 Haziran’da başlayan İmar Barışı uygulaması başvuruları için son gün 31 Ekim 2018 tarihidir.

İmar Barışı uygulaması için son bir aya girilirken, yetkililerden vatandaşlara önemli uyarılar geldi.

İmar Barışı Uygulaması nedir?

İmar Barışı uygulaması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması amacıyla hayata geçirilen bir düzenlemedir. Düzenleme 31 Aralık 2017 tarihi öncesi yapılan imara aykırı kaçak yapıları kapsamakta olup, bu tarihten sonra inşa edilen yapılar İmar Barışı kapsamı dışında tutulmaktadır.

Düzenleme, 31 Aralık 2017 tarihi öncesinde iskansız yapılan yapılarda yaşayan veya bu yapıların sahibi olan vatandaşların, meskenlerine elektrik, su ve doğalgaz gibi kamu hizmeti almalarında yaşadıkları sorunlara çözüm bulma amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Vatandaşlar, imar barışı başvurusundan sonra belirli miktar harç yatırmak suretiyle Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler. Bu belge ile birlikte elektrik, doğalgaz, su gibi alt yapı hizmetlerini talep ederken sorun yaşamayacaklar.

İmar Barışı Başvurusu nereye yapılacak?

Çevre ve Şehirclik Bakanlığı tarafındanı yapılan açıklamaya göre, imar barışı uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını “e-devlet” üzerinden yapacak.

İmar Barışı ile ilgili sorular;

– İmar barışı hangi yapıları kapsar?
31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar.

– Yapı kayıt belgesi nedir?
İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

– Yapı Kayıt Belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı?
Hayır, Yapı Kayıt Belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

– Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Evet bağlanabilecek.

– İmar barışından önce alınmış kaçak yapı yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
Yıkım kararı ve idari para cezası varsa iptal edilecek.

– Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak?
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacaklar.

– İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave (yüzde 3) ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecekler.

– Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
Bedelin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.

– Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecekler.

– Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli?
Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

Kaynak; https://www.aksam.com.tr/guncel/imar-barisi-basvurulari-ne-zaman-bitiyor-imar-affi-basvurulari-son-tarih/haber-778766

Yayınlayan

Mithat GÜNEY

Mithat GÜNEY, 1972 yılında Sinop ili, Türkeli ilçesinde dünyaya geldi. Almanya’da başladığı öğrenim hayatını Lise öğrenimi ile İstanbul’da sürdürdü ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini 1994 yılında tamamladı. Profesyonel hayatına 1994 yılında meslektaşı ile birlikte İstanbul’da açtıkları Mühendislik Bürosu’nda başlayan Mithat GÜNEY, uzun yıllar birçok Betonarme ve Çelik Konstrüksiyon projenin Statik Hesap ve Projelendirilmesi, Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS), Şantiye Şefliği vs. konularında hizmet vetmiştir. 1999 Marmara Depremi sonrası Çelik Yapılara yoğunlaşmış ve Çelik Yapıların Tasarımı, Projelendirilmesi ve Uygulanması konularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı prestij projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2015 yılında almış olduğu “Riskli Yapılar Tespit Uzmanı” ünvanı ile şu ana kadar oluşturmuş olduğu mesleki bilgi birikimini; Riskli Yapıların Tespiti, Projelendirilmesi, Onarım ve yeniden Taahhüdü, Kontrolörlüğü ve Müşavirliği alanlarına yansıtmaktadır. Hayat boyu öğrenme felsefesi ile günümüz Profesyonel Proje Yönetimi metodolojisi üzerine yoğunlaşmış ve bunu PMI kuruluşundan 2018 yılında üstün derece ile almış olduğu PMP sertifikası ile belgelendirmiştir. Özellikle inşaat projelerinin daha etkin ve verimli planlanması, yönetilmesi ve teslim edilmesi adına, bu konuda eğitim ve seminerler vermektedir. Kendi blog sayfasında kişisel gelişim, liderlik, proje yönetimi vs. konularında makaleler paylaşmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Mithat GÜNEY, Türkçe’ye ilave olarak İngilizce, Almanca ve Arapça konuşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.linkedin.com/in/mithat-g%C3%BCney-pmp%C2%AE-a33b4617/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir