Türkiye’nin İlk Özel Endüstri Bölgesi; Star Rafinerisi!

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; İzmir Aliağa’da açılan Star Rafinerisi, Türkiye’nin ilk özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

İzmir Aliağa Star Rafinerisi

Star Rafinerisi, Türkiye’de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı

Yaptığı yazılı açıklamasında Star Rafinerisi, Türkiye’de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı olduğuna işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Petro kimya alanındaki yatırımları son derece önemsediklerinin altını çizdi. Yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından önemini vurgulayan Varank, şöyle devam etti;

“Cari açığın önemli kalemlerini oluşturan dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok gibi petrol ürünleri Star Rafinerisi ile ülkemizde daha fazla üretilecek. Böylece yıllık bazda dış ticaret açığımız 1,5 milyar dolar azalacak. Önümüzdeki dönemde, ülkemiz ekonomisinin küresel değer zincirlerine eklemlenme serüveni, Socar Grubu gibi uluslararası oyuncularla kurulan işbirliklerinin derinleştirilmesi sayesinde daha ileri seviyelere taşınacaktır. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Star Rafinesi, ilk özel Endüstri Bölgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve bakanların katılımıyla dün İzmir Aliağa’da açılan Star Rafinerisi, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Türkiye’nin ilk özel Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bu vesileyle, şirketin gelecek dönemde 2 milyar doları gibi planlanan yeni yatırımları, bürokratik engellere takılmaksızın hızlıca gerçekleşebilecek. “Endüstri Bölgesi” olduğundan dolayı, mevcut ve planlanan yatırımların tüm süreçleri ve izinleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nca takip edilecek.

Endüstri Bölgeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teklifiyle, ilgili kurumların görüşlerinin alınmasını takiben Cumhurbaşkanlığınca ilan ediliyor. Endüstri Bölgesi uygulaması, yatırımcılara bir çok avantaj sağlıyor.

Özel Endüstri Bölgesi avantajları

Endüstri Bölgesi ilan edilmenin yatırımcılara sağlayacağı başlıca avantajlar şunlardır;

  • Altyapıya ilişkin masraflar; Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapı harcamaları bakanlık tarafından karşılanabilir.
  • Kamulaştırma kolaylığı; Bakanlık tarafından özel mülkiyete konu alanlar, projesine göre masrafları da bakanlık tarafından karşılanabilecek şekilde kamulaştırılabilir.
  • Bedelsiz Bakanlık Onayı; Halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt raporu, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri bakanlık tarafından onaylanır. Bu işlemler için bedel alınmaz.
  • Harçtan Muafiyet; Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma çalıştırma ruhsatı bakanlık tarafından verilir ve söz konusu izinle ruhsatlar için harç alınmaz.
  • Bürokraside Hızlı İşleyiş; Yatırım için gerekli “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı en geç 2 ay içinde verilir. Bakanlık tarafından verilen onay ve izinler ile ÇED izni dışındaki yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir.
  • Arazi Tahisi; Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 5’i (stratejik yatırım olması durumunda binde 1’i) oranında belirlenir.

Ek Teşvikler;

Endüstri Bölgeleri Kanunu‘nun ilgili maddesi gereği, Özel Endüstri Bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir;

  • Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.
  • Bölgede yer alan bütün binalar emlak vergisinden, arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisinden muaftır.
  • Bölgede yer alan gayrimenkullerin ifraz, taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan muaftır.

Muhabir: Mehtap Yılmaz, Ayşe Böcüoğlu Bodur

Kaynak; https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/star-rafinerisi-turkiyenin-ilk-ozel-endustri-bolgesi-ilan-edildi/1287499

Bakanlık Asansör Denetimlerini Sıkılaştırdı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, can güvenliği açısından büyük önem arzeden ‘asansör denetimlerini’ sıkılaştırma kararı aldı.

Asansör Denetimleri Sıkılaştı

Bakanlık, ülke genelinde yaklaşık 390 bin asansör için yıl sonuna kadar
periyodik kontrol gerçekleştirmeyi hedefliyor. Böylece kayıtlı asansörlerin yüzde 82’si denetlenmiş olacak.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığı bilgiye göre,

Bakanlık, piyasada bulunan bin 500‘den fazla ürün grubunun denetiminden sorumlu. Bakanlık, Vatandaşın can güvenliği açısından en yüksek risk taşıyan ürünlere yönelik denetimleri sıkılaştırma kararı aldı. Bu kapsamdaki ürünlerin başında gelen asansörler, Bakanlık tarafından Asansör Takip Sistemi (ATS) ile sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Asansörlere yönelik uygulanan periyodik kontrollerin 2015’ten itibaren ciddi oraanda artırıldığı ifade edildi. Bu iş için bakanlık 30 adet A tipi muayene kuruluşunu yetkilendirmiş olup, Eylül ayı itibarıyla 283 bin 846 asansörün periyodik kontrolü yapılmış oldu.

Kırmızı Etiketli Sayısında Düşüş

Güvensiz olarak nitelendirilen kırmızı etiketli asansör sayısı, denetimlerin artmasıyla birlikte önemli oranda düştü.

Türkiye geneli kırmızı etiketli asansör oranı 2015‘te yüzde 57,8 idi. Bu oran 2018 yılı Eylül ayı itibarıyla yüzde 25,4 seviyesine düştü.

20118 Eylül ayı itibarı ile yeşil etiketli (kusursuz) asansörlerin oranı yüzde 29,3’e çıktı. Türkiye geneli hafif kusurlu mavi etiket sahibi asansörlerin oranı yüzde 43,8 olarak gerçekleşti. Kusurlu olarak tanımlanan sarı etiketli asansörlerin oranı ise yüzde 1,5 oldu.

Bakanlık, yıl sonuna kadar ülke genelinde yaklaşık 390 bin asansörün periyodik kontrolünü yapmayı hedefliyor.

İstanbul’daki asansörlerin durumu ciddi

İstanbul‘da şu ana kadar periyodik bakımı yapılan asansör sayısı 63 bin 89 olarak belirtildi. Bu asansörlerin yüzde 28,5’inin kırmızı etiketli olduğu tespit edildi. Yeşil etiketli asansörlerin oranı yüzde 29,6 iken mavi etiketli asansörlerin oranı yüzde 40,6 olarak ölçüldü. İstanbul’da sarı etiketli asansörlerin oranı ise yüzde 1,3 oldu.

Ankara‘da bakımı yapılan toplam 32 bin 481 asansörün yüzde 42’si mavi etiketli olarak raporlandı. Yeşil etiketli asansör oranı yüzde 34, kırmızı etiketli oranı yüzde 22,5 ve sarı etiketli asansör oranının da yüzde 1,5 olduğu belirlendi.

Üç büyük ilden İzmir‘de ise 15 bin 765 asansörün denetlendi. bunların yüzde 46,5’inin mavi, yüzde 27’sinin yeşil, yüzde 23,5’inin kırmızı, yüzde 3’ünün ise sarı etiketli olduğu tespit edildi.

Asansör Montaj Firmalarına Yüklü Miktarda Ceza Kesildi

Bakanlık, periyodik kontrollerin yanı sıra, eylül itibarıyla bin 288 asansöre piyasa gözetimi ve denetimi yaptı. Gözetim ve denetim sonucunda, ilgili mevzuatın gereklerini karşılamayan 734 asansör için montaj firmalarına Bakanlık tarafından 2 milyon 769 bin Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Asansör bakım faaliyeti yürüten firmalara yönelik kontrollerin neticesinde ise 739 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık yetkilileri, düzenli olarak asansörlerin aylık bakımlarının yapılması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Yetkililer, vatandaşların asansörleri için, Hizmet Yeterlilik Belgesine (HYB) sahip yetkin bakım firmalarıyla bakım sözleşmesi yapmaları gerekliliğini vurguladı. Periyodik kontrol neticesinde iletilen raporları inceleyerek asansörde tespit edilen uygunsuzluklar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu kapsamda yürütülecek düzeltmeleri takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Bakanlık yetkilileri, asansörde herhangi bir etiket olmaması durumunda periyodik kontrolünün yapılması için belediye veya il özel idaresiyle iletişime geçilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kırmızı etiketli asansörlere dikkat çeken yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan kırmızı etiketli asansörün kullanıldığını gören vatandaşların ALO 130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattı ve CİMER aracılığı ile Bakanlığa başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Yeni OSB ’ler İşsizliğe Merhem Olacak

Türkiye genelinde 5 Yeni OSB ile 3 sanayi sitesinin sene sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. İstihdama en az 5 bin kişilik katkı sunması beklenen yatırımlar, modern ve sağlıklı ortamlarda çalışma imkânı tanıyacak.

istihdam

Türkiye, sanayi alanında katma değeri yüksek ürünler imal etmek ve enerjide dışa bağımlılığa neşter vurmak için yeni bir atılım dönemine girdi. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile endüstriyel enerji sahalarının yapımı hızla sürdürülüyor. 5 Yeni OSB, 3 adet de sanayi sitesi projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. OSB’lerle en az 5 bin kişinin istihdamın edilmesi, modern, sağlıklı ortamlarda çalışma imkânı sunulması ve sanayileşmenin dengeli dağılımıyla, şehirlerde düzenli kentleşmenin sağlanması amaçlanıyor.

Filyos Endüstri Bölgesi de çalışmaların sürdüğü bir diğer sanayi alanı olarak dikkat çekiyor. Bölgeye ilişkin hâlihazırda harita yapımı ve jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması işleri tamamlandı. Bundan sonra yatırımcı profili ile üretim sahası belirlenip, imar ve parselasyon planlarının hazırlanarak ihale edilmesi planlanıyor.

KARAPINAR İÇİN İMAR HAZIRLIĞI

Diğer yandan güneş enerjisinde Türkiye için kritik bir proje olan Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde de çalışmalar tam gaz ilerliyor. Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda imar ve parselasyon planlarının hazırlanması işine başlandığı öğrenildi. Onaylı imar planına göre; bölgedeki arazilerin belirlenen yatırımcıya tahsis edileceği ifade ediliyor.

Daha önce Kalyon-Hanwha Grubu bölgeye ilişkin yapılan yarışmayı kazanmıştı. Niğde ve Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgelerinde de çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde arazilerin mera vasıfları kaldırıldı. Bundan sonra ilk olarak harita yapımı ve jeolojik etüt raporu hazırlanması işleri tamamlanacak. Karaman’daki bölgede ise arazilerin mera vasıflarının kaldırılmasının ardından aynı çalışmalara başlanacak. Adana Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde de kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

OSMAN ÇOBANOĞLU  Türkiye Gazetesi

Kaynak; http://www.iha.com.tr/haber-osbler-issizlige-merhem-olacak-739394/