YENİ MECLİS KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YENİDEN KURGULAMALI

1 Kasım 2015 Pazar günü gerçekleştirilen 26. Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçimleri‟nin tamamlanması ile tek başına iktidarın ve TBMM‟de tek parti çoğunluğunun önü açılmış oldu…

sehirler

Seçim ertesi gayrimenkul sektör temsilcilerinin verdiği, basına yansıyan görüşlere göre, tek parti iktidarının yeniden iş başına gelmesi, patronları sevindirmiş görünüyor; haksız sayılmazlar. En azından dört yıllık bir sürede ne olacağını kestirebilmek, planlayabilmek, olası yeni adımlar atmak mümkün hale geldi; iş yapmanın zamanı…

Bu makalenin esas amacı tabii ki, tek parti iktidarının neler getireceğini projeksiyon altına almak değil. Yeni Meclis”i fırsat bilerek, 24. Dönem TBMM‟de kabul edilen ve yasalaşan, kamuoyunda daha çok “kentsel dönüşüm kanunu” olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun‟un, yeni Meclis‟te yeniden ele alınması ve kentsel dönüşümü hızlandıracak yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Yıkılması gereken mevcut bina sahiplerinin/paydaşlarının yüksek beklentileri, müteahhit grupların kârlılık arayışları, yapılması gerekli yeni imar düzenlemeleri, hukuk sürecine girmiş konuların çözümlenmesi için bekleyişler, finansman yaratılmasındaki zorluklar vs., temelde “uzlaşma yönetimi” çerçevesinde hızlı ilerlemesi gereken „kentsel dönüşüm‟ sürecini, tıkanma noktasına getirmiş durumda. Afetlerin ne zaman olacağı belirsiz; en kısa sürede kentsel dönüşüm süreci tamamlanmalı. Bu bağlamda mevcut 6306 Sayılı Kanun, “kentsel dönüşümü hızlandırmak” güdüsüyle en kısa sürede yeniden ele alınmalı.

Anayasa Mahkemesi‟nin kanun maddelerinde yaptığı iptaller, geçen zaman içinde konuyla ilgili mahkemelere intikal eden anlaşmazlıklar ve bu davaların sonuçlanması ile ortaya çıkan kararlar çerçevesinde, 6306 Sayılı Kanun‟u yeni Meclis gözden geçirmeli, yeniden kurgulamalı.
Yapılacak yeni düzenlemeler ile yasaya eklenebileceğini düşündüğüm konular aşağıda yer almaktadır:
* Çürük raporu alınmış binaları, sahiplerinin kendilerinin yıktırıp yaptırmasının daha cazip hale getirilmesi,
* Kentsel dönüşüme finansman sağlayabilecek finans kuruluşlarının, çeşitli enstrümanlar ile teşvik edilmesi,
* Bina sahipleri ve müteahhit gruplar arasında “uzlaşma yönetimi” hizmeti verecek firmaların oluşumunun teşvik edilmesi; uzunca süreler sonunda çözüm yaratılabileceği öngörüsüyle bu firmaların, devlete karşı yükümlülüklerinin çalıştıkları projenin sonuçlanması sonrasına ertelenmesi,
* Kaynak ihtiyacına had safhada ihtiyaç duyan kentsel döşüme uluslararası fonların çekilebilmesi için bu fonların olası bir zarara uğramaları durumunda zararlarının karşılanacağı hususunda bir tür “devlet” garantisinin verilebilmesi için düzenleme yapılması,
Daha pek çok önerilebilecek husus var.
Kanımca, yukarıdakilerle birlikte, konuyla ilgili diğer değerli kişilerce gündeme getirilen diğer bazı önerilerin de değerlendirilmesiyle birlikte, insanlarımızın en kutsal insan hakkı olan yaşama hakkını, çürük binaların ipoteğinden kurtarabileceğiz.

İsmail Özcan
Y. Mimar Genel Müdür Vekili, TURYAP Yapı

Yayınlayan

Mithat GÜNEY

Mithat GÜNEY, 1972 yılında Sinop ili, Türkeli ilçesinde dünyaya geldi. Almanya’da başladığı öğrenim hayatını Lise öğrenimi ile İstanbul’da sürdürdü ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini 1994 yılında tamamladı. Profesyonel hayatına 1994 yılında meslektaşı ile birlikte İstanbul’da açtıkları Mühendislik Bürosu’nda başlayan Mithat GÜNEY, uzun yıllar birçok Betonarme ve Çelik Konstrüksiyon projenin Statik Hesap ve Projelendirilmesi, Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS), Şantiye Şefliği vs. konularında hizmet vetmiştir. 1999 Marmara Depremi sonrası Çelik Yapılara yoğunlaşmış ve Çelik Yapıların Tasarımı, Projelendirilmesi ve Uygulanması konularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı prestij projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2015 yılında almış olduğu “Riskli Yapılar Tespit Uzmanı” ünvanı ile şu ana kadar oluşturmuş olduğu mesleki bilgi birikimini; Riskli Yapıların Tespiti, Projelendirilmesi, Onarım ve yeniden Taahhüdü, Kontrolörlüğü ve Müşavirliği alanlarına yansıtmaktadır. Hayat boyu öğrenme felsefesi ile günümüz Profesyonel Proje Yönetimi metodolojisi üzerine yoğunlaşmış ve bunu PMI kuruluşundan 2018 yılında üstün derece ile almış olduğu PMP sertifikası ile belgelendirmiştir. Özellikle inşaat projelerinin daha etkin ve verimli planlanması, yönetilmesi ve teslim edilmesi adına, bu konuda eğitim ve seminerler vermektedir. Kendi blog sayfasında kişisel gelişim, liderlik, proje yönetimi vs. konularında makaleler paylaşmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Mithat GÜNEY, Türkçe’ye ilave olarak İngilizce, Almanca ve Arapça konuşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.linkedin.com/in/mithat-g%C3%BCney-pmp%C2%AE-a33b4617/