Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Dair Kanun kapsamındaki Milli Emlak ile ilgili 1. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ yayımlandı. 399 sıra nolu Milli […]

30923 sayılı Resmi Gazete’de 6306 sayılı Kanun değişti!

19 Ekim tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete değişikliği ile, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Tek taraflı fesih hakkı ve teminat zorunluluğu geldi. 19 Ekim tarih […]

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği yayımlandı!

12 Haziran Cuma tarihli Resmi Gazete’de, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı […]

1000 Dolar sana, 10 Dolar Devlete!

1000 Dolar için 10 Dolar Devlete vergi olarak ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete kararıyla BSMV oranını yüzde 1’e çıkardı. Önceden 1000 Dolar için 2 Amerikan Doları vergi ödeniyordu. […]

Yapı Kayıt Belgelerinde Güncelleme değişikliği yapıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Kayıt Belgelerinde Güncelleme yoluyla gerekecek ilave YKB bedeli ödemesi ile ilgili önemli bir değişikliğe gitti. ÇŞB, Yapı Kayıt Belgelerinde Güncelleme yapılması ile ilgili değişiklik yaptı […]

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı süresi 48 aya uzadı!

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunundaki Kira Yardımı süresi 48 aya uzadı, 500 metrekareye kadar yapılarda yüzde 10 teminat şartı kaldırıldı. 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’ndaki ‘Kira Yardımı‘ süresinin 48 aya […]

Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata etkilerinin azaltılması amaçlı Kanun yürürlüğe girdi!

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata etkilerinin azaltılması amaçlı; Alacakların Ertelenmesi ve Süre Uzatımı gibi konuları içeren Kanun yürürlüğe girdi. Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata […]

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev ve Sorumlulukları genişledi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 16 Nisan 2020 tarih ve 31101 sayılı Resmi Gazete’de İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını genişletti! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler […]

İş Güvenliği Uzmanları yeni bir sorumluluk daha aldı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 16 Nisan 2020 tarih ve 31101 sayılı Resmi Gazete’de İş Güvenliği Uzmanları ile ilgili yeni bir sorumluluk daha yükledi. İş Güvenliği Uzmanları Görev, Yetki, […]