Aralık ayında işsizlik binde 2 arttı!

TÜİK ve Resmi Gazete

TÜİK İşgücü İstatistik verilerine göre; Aralık ayında işsizlik binde 2 artışla yüzde 13,7 oldu. 2019 yılı Aralık ayında 15 yaş ve üstü işsiz sayısı 4 milyon 394 bin kişi oldu.

Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre binde 2 artarak yüzde 13,7 oldu.

İşsiz sayısı 2018 Aralık ayına göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı da binde 2 oranında artmak suretiyle yüzde 15,8 oldu.

İstihdam oranı yüzde 44,7

2019 yılı Aralık döneminde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişi olurken, istihdam oranı ise binde 7 azalarak yüzde 44,7 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sektörel bazda sayısı;

 • tarım sektöründe 225 bin azaldı,
 • inşaat sektöründe 119 bin kişi azaldı,
 • sanayi sektöründe 225 bin kişi arttı,
 • hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin;

 • Tarım yüzde 16,5,
 • Sanayi yüzde 20,6
 • İnşaat yüzde 5,4,
 • Hizmet sektörü yüzde 57,5 oranında yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 51,8

2019 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücü 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişi oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı ise binde 6 puanlık azalarak yüzde 51,8 olarak gerçekleşti.

15 yaş üstü mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri,(Bin kişi),
Aralık 2018, Aralık 2019

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 32,3 oldu

Aralık 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 32,3 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak yüzde 21,9 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 14,0, istihdam oranı ise yüzde 49,3

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artışla yüzde 14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,9 oldu.

Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 49,3, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 57,3 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,0, istihdam oranı ise yüzde 31,9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artışla yüzde 25,0, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 31,9 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 42,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla yüzde 25,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13,1, istihdam oranı ise yüzde 45,5

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 43 bin kişi azalarak 4 milyon 267 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak yüzde 45,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi azalarak 28 milyon 203 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan azalarak yüzde 52,4 oldu. İşgücüne katılan sayısı 180 bin kişi azalarak 32 milyon 470 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam;

 • tarım sektöründe 96 bin kişi azaldı,
 • sanayi sektöründe 59 bin kişi azaldı,
 • hizmet sektöründe 6 bin kişi azaldı,
 • inşaat sektöründe 25 bin kişi arttı.

Kaynak; http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33783

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

mithatguney.com

#mithatgüney / @mithatgny

Bu haber, www.insaport.com internet sayfasında da tarafımdan paylaşılmıştır.

Gelişmelerden haberdar olmak için Mühendisin Penceresi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.

https://www.youtube.com/channel/UCWgu3os45ZD7pYXaIsiqNDg

Leave a Reply