‘Bilgi Yönetimi’ metodolojisi nedir?

Proje Yönetimi ve Kişisel Gelişim

Herkes gibi, Proje Yöneticisi de her şeyi bilecek diye bir kural yok. Önemli olan, ‘Bilgi Yönetimi’ metodolojisini doğru uygulamaktır.

Bilgi Yönetiminde‘ metodoloji

Aslolan; her Bilgiye sahibi olmak değil, Bilgiyi Yönetmektir

Bu konuda PMI, PMBoK 6’da ‘Knowledge Management’ yani ‘Bilgi Yönetimi’ adlı yeni bir kavram ortaya koymuş. Şöyle ki;

  • Kaynağından gerekli ham veriyi almak,
  • İstişare, müzakere yolu ile bilgiyi işlemek,
  • Etkili ve verimli karar verme araç ve teknikleri ile karar vermek,
  • Gerekli güncellemeleri yapıp onay almak,
  • Uygulama esnasında kararın doğruluğunu teyit etmek,
  • Varsa sapma önleyici/düzeltici faaliyet ile bunu rotasına sokmak,
  • Doğru yoldaysak müşteri onayı almak suretiyle ürün teslimatı yapmak.

Lider ruhlu yöneticiler olarak biz, bu metodoloji doğrultusunda hareket ettiğimiz sürece, bilginin hamallığını değil, bilgiyi yönetebilmenin özgürlüğünü hissetme imkanına sahip oluruz.

Saygı ve sevgilerimle
Mithat GÜNEY, PMP
www.mithatguney.com

Bu makalem, www.insaport.com internet sayfasında da tarafımdan
paylaşılmıştır.

Leave a Reply