Boğaziçi İmar Kanunu değişiyor, ‘Boğaziçi Başkanlığı’ geliyor!

Sektörel

Direk Cumhurbaşkanı’na bağlı ‘Boğaziçi Başkanlığı’ kurulacak. İstanbul Boğazı’nın imarı ile ilgili yetkili kurum olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nü de fesheden yeni düzenleme geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkileri elinden alınıyor

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Boğazlarda artık yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı ile iki yeni kurul söz sahibi olacak. Direk Cumhurbaşkanı’na bağlı olacak Başkanlık ve kurul üyelerini de yine Cumhurbaşkanı atayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik sürpriz bir kanun teklifi taslağı hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.

Taslak düzenleme ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile boğazdaki 4 ilçe belediyesine ait tüm yetkilere son verilmiş olacak.

‘Boğaziçi Başkanlığı’ ile Boğaz imara mı açılıyor?

Yeni düzenleme taslağına göre Boğaziçi Başkanlığı, İstanbul Boğazı‘ndaki imar ve cins değişiklikleri dahil olmak üzere her türlü yetkiyi kullanabilecek.

Görüşe açılan teklif taslağı ile birlikte boğazda;

 • yapılaşmanın artacağı,
 • boş alanların dolacağı ve
 • yabancı yatırımcıların yatırıma başlayacağı

yönünde endişe oluştu. Yeni düzenlemeyle;

 • Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu,
 • Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve
 • Boğaziçi İmar Müdürlüğü kaldırılacak.

BİYK Kurulu, boğaziçindeki;

 • yerleşme ve yapılaşmanın planlaması,
 • koordinasyonu,
 • imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi konularında yetki sahibi idi.

Dolayısıyla iptal edilecek sözkonusu kurullardaki bakanların, idare heyetinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetkileri elinden alınmış olacak.

Bu iptal edilecek 3 kurum yerine şu kurumlar kurulacak;

 • Boğaziçi Başkanlığı,
 • Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve
 • Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Düzenleme Kurulu.

Olağanüstü yetkili Boğaziçi Başkanlığı

Merkezi İstanbul’da, kamu tüzel kişiliğini sahip özel bütçeli bir kurum olan Boğaziçi Başkanlığı, olağanüstü yetkilerle donatılacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanacak. Başkan ve 3 yardımcısının Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı başkanlık, kısa süre içerisinde 160 memur ve 50 işçiyi işe alıp faaliyetlerine başlayacak.

Yeni kurulacak başkanlık, boğazlarda şu kritik yetkilerle donatılacak;

 • parselasyon planı,
 • arazi düzenlemesi,
 • trampa,
 • kamulaştırma,
 • ihdas,
 • alan düzeltme,
 • cins değişikliği,
 • taksim,
 • terk v.s.

Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları

Diğer 2 kurul, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak 11 üyeden oluşacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Başkanlığı ve diğer 2 kurul aracılığı ile boğazlardaki şu konularda yetki kullanıp uygulama yapacak;

 • yapılaşma,
 • imar düzenlemeleri,
 • yıkım,
 • kentsel dönüşüm ve
 • denetim v.s.

İstanbul Boğazı’nın görünümü değişir mi?

Mevcut yetkili kurumların yetkilileri, yasa taslağını yorumlarken; yapılan değişikliklerle İstanbul Boğazı’nın imara açılma olasılığı yönünde kaygılarını ifade ettiler.

Yetkililer, diğer bir konunun da boğazlarda yüzde 60’a yakı kaçak olan mevcut yapıların, yeni düzenleme ile birlikte, yıkılıp yerine yeni binaların yapılabilme olasılığı olduğunu ifade ettiler.

Yetkililer, yeni düzenlemeyle boğazın yerli ve yabancı büyük müteahhitlerin akınına uğrayacağı, boğazın görünümünün büyük ölçüde değişeceği yönünde endişelerini dile getirdiler.

Boğaz imara mı açılıyor? başlıklı haber, Erdoğan SÜZER tarafından sozcu.com.tr internet sayfasında 30 Ekim 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

mithatguney.com

#mithatgüney / @mithatgny

Bu haber, insaport.com internet sayfasında da tarafımdan paylaşılmıştır.

Bu haber, turkinsa.org.tr internet sayfasında da tarafımdan paylaşılmıştır.

4 comments

 • Sayın Yazarım; Boğaziçi Başkanlığı ve yeni imar planı.. 1983 yılında Kenan Evren zamanı çıkan boğaziçi yasası ile vatandaşın tapulu yerleri, 1 gün önce imarlı iken bir gün sonra imara kapatıldı. Nasıl bir hak kaybına uğradıkları nasıl mağdur edildikleri düşünülmeden. Yaklaşık 36 yıl tapulu arazilerine imar bekleyen, bir nesil ahları ile geldi geçti. Mağduriyetler ise hala devam ediyor. Mevcut Boğaziçi Yasası değişiminin elzem olduğunu düşünüyoruz, mağduriyete uğrayan kesim olarak. Özellikle boğaz manzaralı binalarda rezidanslarda oturanların Boğaziçi imar değişimine en çok tepkiyi göstermelerini traji komik buluyoruz. 36 yıldır mağduriyet yaşayan ailelerden bir fert olarak, naçizane düşüncelerimi bizlerin sesi olan size arz etmek istiyorum. – Öngörünüm adı üzerinde Boğaziçi siluetinde olan yerler olmalı. Görme açısına mesafesine göre bir imar düzenlemesi olmalı. Misal sahil üstü kesimler 3.5 kat yüksekliği geçmez ise, ağaçlar içinde kaybolan bir siluet çıkar ortaya. – Ön görünüm deki tapulu araziler illa ki imara kapatılması gerekiyorsa, Kenan Evren zamanı gibi imara yasakladım deyip, vatandaşı bir ömür mağdur etmek yerine, bu kişilerin tapulu arazileri için kamu elindeki imarlı bölgelerde transfer hakkı getirilebilir. Veya mevcut boş toki binaları ile takası sağlanabilir. – Böylece hem mülkiyet hakkı ihlalleri önlenmiş olur, hem kamunun elindeki stoklar azalmış olur. Yeni Boğaziçi Yasası denilince işin trajikomik yanı, en çok lebiderya boğaz manzaralı binalarda villalarda rezidanslarda oturanlardan tepki geliyor. Neymiş boğaz talan edilecekmiş. Zaten mevcut yasa ile oluşan siluet ve kaçaklar ortada. bir bakıyorsunuz deniz gören yer imara açık, deniz görmeyen yer imara kapalı. bir parselde vatandaş çivi çakamamış, diğer parselde kaçak apartman dikmiş. !986 imar affı çıkmış çoğu kaçak iskana kavuşmuş, kaçak yapmayan kanuna saygılı vatandaş gene mağdur olmuş. Bakıyorum çevremde imar affından yararlananlar daha çok tepki veriyor yeni yasaya. Misal, madem boğaziçi imara açılmayacak, yasaya uymayan hatta imar affından iskan alanlarda yıkılsın desek, en başta kendileri isyan eder, bu çevreci dostların. Sözümün özü Geç gelen adalet, adalet değildir. Herkese eşit haklarda mülkiyet hakkı verilmelidir. Bir neslimiz geldi geçti, ahlarını ahirete bırakarak, bir nesil daha geçmesin. Saygı ile arz ediyorum.

  • Arkadaşım, ben de öngörünüm mağduruyum. Yapılması gereken bir araya gelip kamuoyu oluşturmak. Ayrıca 2010 yılında yargıtay genel kurulu kararıyla arsalarımızın 5yılı geçen zaman içinde kamulaştırılması gerekirken mülkiyet hakkımızın engellendiği yolunda çok öemli bir kararı var. Bu karara göre, ya imat ya da rayiç bedeli üzerinden kamulaştırma. Öyle toki den ev vermekle, arsa istemekle bu iş çmzülmez. Selamlar

Leave a Reply