Ocak-Aralık 2019 arası Yapı İzin İstatistikleri yarıdan fazla düştü!

Sektörel

TÜİK verilerine göre, Ocak-Aralık 2019 arası Yapı İzin İstatistiklerine göre, Yapı Ruhsatı yüzölçümü 2018 yılına göre yüzde 52,4 oranında düştü.

Yapı Ruhsatı Yüzölçümü yüzde 52,4 azaldı

TÜİK Ocak-Aralık 2019 arası Yapı İzin İstatistikleri verilerine göre, belediyeler tarafından 2019 yılında verilen yapı ruhsatlarına ilişkin veriler yarıdan fazla düştü. 2019 geneli için Yapı Ruhsatı verileri şu şekilde azaldı;

 • bina sayısı bazında yüzde 48,3,
 • yüzölçümü olarak yüzde 52,4,
 • yapı değeri olarak yüzde 43,8,
 • daire sayısı bazında yüzde 53,9

Yapı Ruhsatı yüzölçümlerinde konut alanı düşerken, konut dışı alan artıyor

2019 yılında Yapı Ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 70,5 milyon metrekare oldu. Bunun;

 • 34,4 milyon metrekaresi konut,
 • 23,2 milyon metrekaresi konut dışı ve
 • 12,9 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı.


2017, 2018, 2019 yılları Yapı Ruhsatı yüzölçümü

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 63,9 ile ‘iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar’ın

2019 yılında Yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek payı; 45,1 milyon metrekare ile ‘iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar’ aldı. Bunu 6,1 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.2019 yılı Yapı ruhsatı kullanma amacına göre yüzölçümü payları

‘Yapı Kullanma İzin Belgesi’ verilen yapıların yüzölçümü

2018 yılına kıyasla 2019 yılında Belediyeler tarafından verilen (YKİB) Yapı Kullanma İzin Belgesi açısından;

 • bina sayısı yüzde 26,6 azaldı,
 • yüzölçümü yüzde 14,5 azaldı,
 • daire sayısı yüzde 17,8 azaldı,
 • değeri yüzde 0,2 arttı.


2002-2019 arası YKİB’ne göre yüzölçümü ve daire sayısı


Ocak-Aralık 2017, 2018, 2019 Yapı Kullanma İzin Belgesi verileri

Yapı kullanma izin belgesi’nin yüzde 56,9’u Konut Alanı

2019 yılında Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 149,3 milyon metrekare oldu. Bunun;

 • 85,0 milyon metrekaresi konut,
 • 33,2 milyon metrekaresi konut dışı ve
 • 31,1 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı.

Editörün ‘Ocak-Aralık 2019 arası Yapı İzin İstatistikleri’ Değerlendirmesi

TÜİK Ocak-Eylül 2019 arası Yapı İzin İstatistikleri verilerine göre Yapı Ruhsatı yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 58 oranında düşmüştü. Yıl sonu verileri gösteriyor ki, 2019 yılının son çeyreğinde bir toparlanma olmuşsa da bu, yıl genelindeki düşüşe olumlu yansıyamamış. Yılın sonlarına gelindiğinde yapı ruhsatlarında oluşan kısmi artışa gerekçe olarak da ‘yeni yılla birlikte ruhsat harçlarına gelecek zamlardan etkilenmemek’ gösteriliyor.

Ocak-Aralık 2019 arası Yapı İzin İstatistikleri verilerindeki yarıdan fazla düşüş, 2020 yılı içerisinde yeni projelere başlanamayacağına işaret ediyor. İnşaat sektöründe yeni inşaatlardan ziyade, eldeki mevcut projeleri bitirme veya tamamlanan konutların satılıp nakte dönülmesi yönünde hareket edilecek.

Bu şekilde mevcut yapı stoğunun erimesi ile birlikte konut alımında yeniden bir talebin oluşması ve inşaat sektörünün hareketlenmesi 2021 yılı ortalarını bulabilir.

2020 yılı Şubat ayı inşaat sektörü güven endeksi, yüzde 5,7 oranında azalarak 74,5 değerine indi.

Mevcut Yapı Stoğunu depreme karşı güçlendirmeliyiz

Ancak hepsinden önce, özellikle 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi öncesi inşa edilen yapılar başta olmak üzere, mevcut yapı stoğumuzu elden geçirmeliyiz. Risk analizi yapmak suretiyle mevcut yapılarımızı;

 • mümkünse güçlendirip onarmalıyız.
 • değilse de, mevcut yapı alanlarımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teşvik edici uygulamaları çerçevesinde, ada bazında, kentsel dönüşüme tabi tutarak, dönüştürmeliyiz.

Unutmayalım, deprem değil, çürük bina öldürür.

Kaynak;  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33779

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

www.mithatguney.com

#mithatgüney / @mithatgny

Bu haber, www.insaport.com internet sayfasında da tarafımdan paylaşılmıştır.

One thought on “Ocak-Aralık 2019 arası Yapı İzin İstatistikleri yarıdan fazla düştü!

Leave a Reply