Stres; İş değiştirmenin en büyük sebebi!

Proje Yönetimi ve Kişisel Gelişim

Kariyer.net’in CURIOCITY iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Çalışma Hayatında Stres” konulu araştırmasına göre stres, iş değiştirmenin en büyük sebebi olarak görülüyor.

Her 10 çalışandan 9’u iş değiştirmeye gerekçe olarak ‘Stres’i öne sürüyor

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, “HR Pulse” serisi kapsamındaki araştırmalarına CURIOCITY iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Çalışma Hayatında Stres” konulu çalışması ile devam etti.

Çalışanların iş hayatındaki stres seviyelerini, stresi oluşturan sebepleri ve stresten arınmak için yapılanları sorgulayan “Çalışma Hayatında Stres” konulu çalışmaya; sağlık, eğitim, perakende gibi farklı sektörlerden 1.872 çalışan katıldı.

Araştırma sonuçları gösterdi ki;

 • Çalışanların çalışma hayatındaki stres düzeyi son bir senede yüzde 76 seviyesine ulaştı.
 • Her 10 çalışandan 9’u iş değiştirmeye gerekçe olarak ‘stres’i öne sürüyor.
 • Oysa ki işverenlerin yüzde 80’i işyerinde strese karşı önlem almıyor.

Araştırmada çalışanları strese sokan faktörler ortaya kondu;

Çalışanların yüzde 86’sı, iş ortamının 10 yıl öncesine göre daha stresli olduğu düşüncesinde. Çalışanların yüzde 89’u ise yoğun stresin iş değişikliklerinde en büyük etken olduğu fikrine katılıyor.

Çalışma hayatında neler strese yol açıyor?

Araştırmaya katılanların stres kaynağı olarak gördükleri unsurlar;

 • Yüzde 60’ı çalışmalarının karşılığını alamama,
 • Yüzde 51’lik bir kesim aşırı iş yükü,
 • Yüzde 58’i şirketinin yönetim tarzı.
 • Yüzde 41 sorumlulukların belirgin olmaması,
 • Yüzde 34 çalışma saatleri (Kadın ağırlıklı),
 • Yüzde 33 beklentileri yüksek yönetici,
 • Yüzde 33 yöneticiyle yaşanan iletişim bozuklukları,
 • Yüzde 31 çalışma ortamı ve fiziki koşullar,
 • Yüzde 26 işi kaybetme kaygısı (Erkek ağırlıklı),
 • Yüzde 22 iş teslim zamanlamaları,
 • Yüzde 22 izne çıkamamak (Kadın ağırlıklı),
 • Yüzde 22 ofis politikaları,
 • Yüzde 19 çalışma arkadaşlarıyla yaşanan iletişim bozuklukları (Kadın ağırlıklı),
 • Yüzde 16 eve­­ iş getirmek,
 • Yüzde 15 yoğun rekabet ortamı ve
 • Yüzde 14 yönetim değişiklikleri.

Özellikle hiyerarşinin çok fazla hissedildiği şirket yapılarında, pozisyon seviyesi arttıkça, aşağıya doğru uygulanan güç kullanımı çalışanların yaşadığı stresi arttırabiliyor.  

Bunun yanında, performansı artırmaya yönelik oluşturulan aşırı rekabetçi ortam da gerginliğe sebebiyet verebiliyor.

Stres; İş değiştirmenin en büyük sebebi

Günümüz iş piyasasının rekabetçi koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda, çalışan bağlılığını artırmak suretiyle çalışan sirkülasyonunu düşürmek, insan kaynakları profesyonellerinin ve biz yöneticilerin gündemini oldukça fazla meşgul etmekte. Çalışan sirkülasyonunun yüksek olması şu kavramları olumsuz etkiliyor;

 • kurumsal itibar,
 • işveren markası algısı ve
 • şirket performansı

Bu sebeple, çalışanların sürekliliği için işyerindeki stres sorununun çözümü büyük bir önem arz ediyor.

Araştırmaya katılanlara, stresle ilgili ifadelere katılım dereceleri sorulduğunda, şu şekilde yanıt alındı;

 • Yüzde 86’sı, iş ortamının 10 yıl öncesine göre daha stresli olduğu düşüncesinde.
 • Yüzde 89’u ise yoğun stresin iş değişikliklerinde en büyük etken olduğunu düşünüyor.
 • Yüzde 69’u, stresi motivasyon kaynağı olarak görmüyor.
 • Özellikle erkek çalışanların yüzde 50’si, makul seviyedeki stresin hedeflere ulaşmada etkili olacağını düşünüyor.
 • Yüzde 61’i, iş yerindeki stresin, çalışmak için gerekli bir etken olmadığında hemfikir.
 • Yüzde 52’si İş yerindeki stres nedeniyle “Serbest çalışmaya geçmeyi düşünüyorum” diyor.
 • Yüzde 61’i ise stresli olduğunu yöneticisiyle paylaşması halinde işe olan isteğinin sorgulanacağı düşüncesinde.

Bu sonuç gösteriyor ki; işyerinde stresin ve etkilerinin daha açık konuşulması ve bu konunun bir tabu olmaktan çıkarılması gerekmekte.

Yöneticilerin, liderlik vasıflarını kullanarak çalışanlarının davranışlarını iyi analiz etmesi ve dile getirilemeyen ihtiyaçları iyi algılaması gerekiyor.

Zamanında müdahale edilmeyen sorunlar, iş performansında düşüşlere ve ilgisizliğe sebep olabildiği gibi, çalışanların iş değiştirmelerine de yol açabiliyor.

Bir sonraki yazımızda Stres kaynaklı gerginlik yüksek, tahammül düşük!” başlığı ile kaldığımız yerden devam edeceğiz.

İş değiştirmenin en büyük nedeni: Stres başlıklı haber, ekovitrin.com internet sayfasında 26 Aralık 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

mithatguney.com

#mithatgüney / @mithatgny

Bu haber, insaport.com internet sayfasında da tarafımdan paylaşılmıştır.

2 comments

Leave a Reply