Türkiye’nin İlk Özel Endüstri Bölgesi; Star Rafinerisi!

Sektörel

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; İzmir Aliağa’da açılan Star Rafinerisi, Türkiye’nin ilk özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

İzmir Aliağa Star Rafinerisi

Star Rafinerisi, Türkiye’de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı

Yaptığı yazılı açıklamasında Star Rafinerisi, Türkiye’de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı olduğuna işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Petro kimya alanındaki yatırımları son derece önemsediklerinin altını çizdi. Yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından önemini vurgulayan Varank, şöyle devam etti;

“Cari açığın önemli kalemlerini oluşturan dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok gibi petrol ürünleri Star Rafinerisi ile ülkemizde daha fazla üretilecek. Böylece yıllık bazda dış ticaret açığımız 1,5 milyar dolar azalacak. Önümüzdeki dönemde, ülkemiz ekonomisinin küresel değer zincirlerine eklemlenme serüveni, Socar Grubu gibi uluslararası oyuncularla kurulan işbirliklerinin derinleştirilmesi sayesinde daha ileri seviyelere taşınacaktır. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Star Rafinesi, ilk özel Endüstri Bölgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve bakanların katılımıyla dün İzmir Aliağa’da açılan Star Rafinerisi, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Türkiye’nin ilk özel Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bu vesileyle, şirketin gelecek dönemde 2 milyar doları gibi planlanan yeni yatırımları, bürokratik engellere takılmaksızın hızlıca gerçekleşebilecek. “Endüstri Bölgesi” olduğundan dolayı, mevcut ve planlanan yatırımların tüm süreçleri ve izinleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nca takip edilecek.

Endüstri Bölgeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teklifiyle, ilgili kurumların görüşlerinin alınmasını takiben Cumhurbaşkanlığınca ilan ediliyor. Endüstri Bölgesi uygulaması, yatırımcılara bir çok avantaj sağlıyor.

Özel Endüstri Bölgesi avantajları

Endüstri Bölgesi ilan edilmenin yatırımcılara sağlayacağı başlıca avantajlar şunlardır;

  • Altyapıya ilişkin masraflar; Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapı harcamaları bakanlık tarafından karşılanabilir.
  • Kamulaştırma kolaylığı; Bakanlık tarafından özel mülkiyete konu alanlar, projesine göre masrafları da bakanlık tarafından karşılanabilecek şekilde kamulaştırılabilir.
  • Bedelsiz Bakanlık Onayı; Halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt raporu, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri bakanlık tarafından onaylanır. Bu işlemler için bedel alınmaz.
  • Harçtan Muafiyet; Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma çalıştırma ruhsatı bakanlık tarafından verilir ve söz konusu izinle ruhsatlar için harç alınmaz.
  • Bürokraside Hızlı İşleyiş; Yatırım için gerekli “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı en geç 2 ay içinde verilir. Bakanlık tarafından verilen onay ve izinler ile ÇED izni dışındaki yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir.
  • Arazi Tahisi; Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 5’i (stratejik yatırım olması durumunda binde 1’i) oranında belirlenir.

Ek Teşvikler;

Endüstri Bölgeleri Kanunu‘nun ilgili maddesi gereği, Özel Endüstri Bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir;

  • Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.
  • Bölgede yer alan bütün binalar emlak vergisinden, arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisinden muaftır.
  • Bölgede yer alan gayrimenkullerin ifraz, taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan muaftır.

Muhabir: Mehtap Yılmaz, Ayşe Böcüoğlu Bodur

Kaynak; https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/star-rafinerisi-turkiyenin-ilk-ozel-endustri-bolgesi-ilan-edildi/1287499

Leave a Reply