Yargıtay’dan maaşlar ile ilgili önemli karar!

Ekonomi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşlar ile ilgili milyonlarca işçiyi ilgilendiren flaş bir karara imza attı. Söz konusu emsal kararda Yargıtay, işverenlerin işçinin yazılı rızasını almadan maaşını düşüremeyeceğine hükmetti.

Maaşlar işçinin rızası alınmadan azaltılamaz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşlar ile ilgili milyonlarca işçiyi ilgilendiren flaş bir karara imza attı. Söz konusu emsal niteliğindeki karara göre Yargıtay, işverenlerin işçinin yazılı rızasını almadan maaşını düşüremeyeceğine hükmetti. Bu durumda olan işçi istifa etmesi halinde kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alabilecek.

Bursa’da Kamu kurumu taşeronu

Bursa‘da bir kamu kurumunda taşeron şirket, bünyesinde çalıştırdığı işçinin maaşını düşürdü. İşçi;

taşeron şirkette bilgi işlem ve veri kontrol elemanı olarak hizmet akdi ile çalışmaya başladığını,

  • taşeron firmaların sürekli değiştiğini,
  • yapılan ihale sonrasında davacının ücretinin haberi ve muvafakati olmadan brüt 1.040,90 TL olan maaşının 30.12.2009 tarihinde 763.65 liraya düşürüldüğünü belirterek,

İşçi Mahkemesine dava dilekçesi ile başvurdu.

Davacı işçi, taşeron yönetiminin gerekçe olarak; ilgili bakanlığın genelgelerini göstermek suretiyle ücretinin asgari ücret düzeyine düşürdüğünü belirtti. Dava dilekçesinde; İş Kanunu’nun 22. Maddesine göre iş şartlarında esaslı değişiklik teşkil eden ücret düşürülmesini halinde işçiye yazılı bildirimde bulunulması gerektiğini belirten işçi, ücret alacağı ile maaş farklarının ödenmesi gerektiğini iddia etti.

Buna karşılık davalı kurum, davanın reddini talep etti. Ancak mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Davalı kamu kurumunun kararı temyiz etmesi üzerine devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

“Böyle durumda işçinin hakkı devam eder”

Manifesto niteliğindeki Yargıtay kararında aşağıda belirtilen durumların 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi anlamında iş sözleşmesinin içeriğinin işçi aleyhine değiştirilmesi anlamına geldiği hatırlatıldı;

  • işçinin aldığı ücret miktarının düşürülmesi,
  • ikramiyenin veya sosyal yardımın kaldırılması,
  • işçinin işyeri organizasyonunda mevcut görevinden daha alt seviyedeki bir göreve atanması,
  • çalışma koşullarının ağırlaştırılması

Bu tür değişikliklerin ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabileceğine vurgu yapılan Yargıtay kararında; “Maaşlar da dahil, işçinin açıkça onay vermediği esaslı değişiklikler işçiyi bağlamaz. Ücret indirimine dair esaslı değişikliğin işçi tarafından açıkça kabul edilmemesine rağmen ödeme döneminde daha az ücret ödenmesi, hatta bu ödemeye dair ücret bordrosunun işçi tarafından imzalanması durumunda dahi işçinin fark ücret isteme hakkı devam eder.

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan alt işveren işçilerinin almakta oldukları temel ücretin düşürülmesi, Bakanlık Genelgelerine dayansa dahi çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik niteliğinde olup değişikliğin geçerli olabilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 62. ve 22. maddelerine göre işçinin açıkça ve yazılı muvafakatinin bulunması gerekir.

“Maaş indirimini işçi altı iş günü içerisinde kabul etmeli”


Bu emsal niteliğindeki yargıtay kararına göre, ücrette yapılacak değişikliğin geçerli hale gelmesi için;

  • işverenin ücrette yapılacak indirimi yazılı olarak işçiye bildirmesi üzerine,
  • işçinin de bu değişikliği 6 iş günü içerisinde yazılı olarak kabul etmesi durumunda.

Hizmet sözleşmesinin esaslı unsurlarında yapılacak bu değişikliğin kabulü;

  • işçi tarafından yazılı bir muvafakat bildirimi ile yapılabileceği gibi,
  • taraflar arasında imzalanacak yeni bir hizmet sözleşmesi vasıtası ile de yapılabilir.

“Bu şekilde yapılmayan değişikler geçerli değildir”

Hizmet akdine yönelik bu şekilde yapılmayan değişikler geçerli değildir. Karar metnine göre;

“Somut uyuşmazlıkta, davalı veya alt işverenleri tarafından davacı işçinin ücretinde yapılan indirim için işçiden yazılı bir muvafakat alınmadığı; fakat dava konusu edilen sürede değişen bazı alt işverenler ile davacı arasında hizmet sözleşmeleri imzalandığı anlaşılmaktadır.

Davacı ile alt işverenler arasında imzalanan ve ücret miktarının yazılı olduğu hizmet sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında ücrette yapılan indirimi işçinin yazılı olarak kabul ettiğini gösterir ve bu tarihten itibaren ücrette yapılan indirim geçerli hale gelir. Bu sebeple yeni iş sözleşmesi yapılarak ücretin indirilmesine işçi tarafından muvafakat edildikten sonra fark ücret talep edilmesi mümkün değildir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedildi.” denildi.

Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren maaş karar başlıklı haber, takvim.com.tr internet sayfasında 10 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

#mithatgüney / @mithatgny
www.mithatguney.com

Bu haber, insaport.com internet sayfasında da tarafımdan paylaşılmıştır.

Bu haber, turkinsa.org.tr internet sayfasında da tarafımdan paylaşılmıştır.

Gelişmelerden haberdar olmak için Mühendisin Penceresi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.

https://www.youtube.com/channel/UCWgu3os45ZD7pYXaIsiqNDg

2 comments

Leave a Reply