Yeni Otopark Yönetmeliği 15 Eylül’de Yürürlükte!

Sektörel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, her daireye 1 otopark zorunluluğu getiren düzenlemeyi 2019’u beklemeden uygulayacak. Yeni Otopark Yönetmeliği 15 Eylül’de yürürlüğe girecek.

Otopark Yönetmeliği

AA muhabiri YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘ndan aldığı bilgiye göre, daha önce 1 Ocak 2019 olarak belirlenen Yeni Otopark Yönetmeliği 15 Eylül’de yürürlüğe giriyor.

Yeni Otopark Yönetmeliği ‘ne göre;

 • Halen “her 3 daireye 1 otopark” zorunluluğu, “her 1 daireye 1 otopark” olarak revize edildi. Yerel belediyelerin bu sayıyı artırabilme hakları var. Belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, her otopark yerinin ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi imkanı da getiriliyor.
 • Diğer yenilik ise, İmar Yönetmeliği‘nde yapılan düzenleme ile, subasman kotu +1,20 metre altında yapılacak olan ve bina ihtiyacının 2 katı kadar otopark alanı emsal hesabı dışında tutulacak. Böylece bina bahçelerinin otopark olarak kullanımının azaltılması hedefleniyor.
 • Tamamen gömülü bodrum katlarda yer alan ve açığa çıkamayan otoparklar ise alan sınırı olmadan tamamen emsal harici tutulacak.
 • Yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı, zeminin altında kalmak kaydıyla, tamamen otopark yapılabilir hale geldi. Ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde ise binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek.
 • Komşu iki parselin anlaşması ve tapuya şerh düşülmesi halinde; aradaki duvar kaldırılarak, bu alan geçiş yolu olarak düzenlenmek kaydıyla komşu bina bahçeleri de ortak otopark olarak düzenlenebilmekte.
 • Parselin arka bahçelerinde mekanik otopark yapma imkanı tanıyor.
 • Yeni yapılan bir değişiklikle; cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük olan, mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

Parselde otopark yapılamayan durumlara sınırlama geldi.

 • Mekanik ve otomatik park sistemleri de kullanılmasına rağmen yine de otopark teşkil edilemeyen yapılar ile tarihi binalar ve cephesi çok dar olup asgari otopark alanı teşkil edilemeyen yapılar otopark yapılamayan parseller olarak tanımlandı.
 • Bunun dışındaki tüm binalarda da otopark yapılması zorunludur.
 • Bununla birlikte; otopark teşkil edilemeyen bu binalarda, yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi ve tapuya şerh edilmesi de zorunlu tutuluyor.
 • Otopark teşkil edilememesi nedeniyle otopark bedeli alınan parsellere de mutlak suretle binanın iskanından önce otopark yapılması zorunluluğu getirildi. Bu sayede otopark bedeli ödeyip, otopark yapımından imtina edilmesinin de önüne geçilmiş oldu.
 • Otopark teşkil edilememesi sebebiyle, yüzde 25 olarak alınan otopark bedelinin peşin ödenip öyle ruhsat alınması uygulaması da kalktı. Düzenlemeyle bu bedelin tamamı ruhsat alınmadan önce tahsil edilecek.
 • Belediye meclislerince, otopark bedelleri açısından kentin sosyoekonomik durumu gibi kriterlere göre bölgelere ayrılabilmesi imkanı geliyor. Düşük bölgelerde yüzde 40’a kadar indirim uygulayabilmesi imkanı geliyor.
 • Ticaret bölgeleri ile ticaretin olduğu konut bölgelerinde otopark yapımını teşvik etmek adına, bu alanlarda plan değişikliği olmadan otopark yapılabilmesi de sağlandı.
 • Yapılacak ticari mekanların işlevine göre gereken otopark yeri ayrılması zorunluluğu getirildi.
 • Araç trafiğinin şehrin merkezine yönlenmesinin engellenmesi adına bazı düzenlemeler de yeni yönetmelikte yer alıyor.

Park et-devam et Uygulaması

 • Yeni yönetmelik kapsamında, ulaşım ana planlarında şehrin çeperlerinde ve ana toplu taşıma ve aktarma istasyonlarına yürüme mesafesinde “park et-devam et” otopark yerleri ayrılması zorunluluğu getiriliyor.
 • Ana arter yolların altına otopark yapılmasına imkan sağlanıyor. Kamu kurumlarının bahçelerinin altına, gerekli tüm emniyet koşulları sağlanmak, giriş çıkışı kamu kurumu giriş çıkışından ayrı olmak ve ilgili kurumdan izin alınmak kaydıyla otopark yapılabilecek.
 • Sanayi tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşları, halkın toplu kullanımına açık alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, otellerde, stadyum ve kapalı spor tesislerinde, üniversitelerde ve düğün salonlarında otopark ihtiyacının, mutlak suretle parselinde ya da parselinde otopark teşkilinin mümkün olmaması halinde komşu parselde karşılanması zorunlu hale getirilecek.

Park ve Meydanların altı Otopark olabilecek

 • Park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılabilecek. Tüm otopark alanlarının yüzde 1’i bisiklet, yüzde 5’i engelli ve yüzde 2’si elektrikli araçlar için düzenlenecek.
 • Açık otoparklarda yağmur sularının yüzeysel akışa geçmesini azaltmak amacıyla yüzey kaplamalarının geçirimli malzeme ile yapılması esası getirdi.

Eski Yönetmelik

 • Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat işlemleri başlayan yapılar, bu yönetmelikten muaf tutulacak.
 • Yeni Otopark Yönetmeliği 15 Eylül’de yürürlüğe girmeden önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak, yapı ruhsatı başvurusu olan yapılarda talep edilmesi halinde önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılma imkanı sağlanacak.